Interaction to Next Paint (INP) – Googles måling af brugeroplevelse

Lær om INP's betydning, komponenter som FID, Long Task og TBT, samt bedste praksis til at optimere INP-scoren og forbedre din websides responsivitet.
Interaction to next paint

Brugeroplevelse (UX) spiller en afgørende rolle i udviklingen af et succesfuldt website. Når brugerne besøger en hjemmeside, forventer de en problemfri og behagelig oplevelse, hvor de nemt kan finde information, udføre handlinger og interagere med indholdet. En god brugeroplevelse øger ikke kun brugertilfredsheden, men kan også påvirke konverteringer, engagement og loyalitet.

Konceptet Interaction to Next Paint (INP)

Et af de vigtige mål i forhold til brugeroplevelse er Interaction to Next Paint (INP). INP refererer til den tid det tager fra en brugerinteraktion på websitet til det næste visuelle element (paint) vises på skærmen. Med andre ord handler det om, hvor hurtigt en brugers handlinger resulterer i synlige ændringer på skærmen. Jo hurtigere dette sker, desto bedre er brugeroplevelsen.

Formålet med dette blogindlæg er at udforske og forklare begrebet Interaction to Next Paint (INP) og dets betydning for brugeroplevelsen. Vi vil se nærmere på, hvordan Google måler INP og hvilken indflydelse det har på websitets præstation. Desuden vil vi give tips og anbefalinger til at forbedre INP-resultaterne og dermed skabe en mere responsiv og tilfredsstillende brugeroplevelse. Ved at forstå og optimere INP kan vi sikre, at vores websites leverer den bedst mulige brugeroplevelse og opnår positive resultater.

Forståelse af INP

A. Definér Interaction to Next Paint (INP)

Interaction to Next Paint (INP) er en måling, der bruges til at vurdere brugeroplevelsen på et website. Det refererer til den tid, der går fra en brugerinteraktion, f.eks. et tryk på en knap eller en scrolling-handling, til det næste synlige element vises på skærmen. INP måler med andre ord, hvor hurtigt brugerens handlinger resulterer i en visuel respons fra websitet. Det er en vigtig indikator for, hvor responsivt og flydende et website er.

B. Diskuter, hvordan Google måler INP

Google har introduceret Core Web Vitals som en måde at evaluere websites brugeroplevelse på, og INP er en af de tre vigtige målinger inden for dette rammeværk. Google måler INP ved hjælp af en teknik kaldet “First Input Delay” (FID). FID måler den tid, det tager fra en brugerinteraktion til websitet reagerer på den ved at udføre en handling som svar. Ved at analysere denne forsinkelse kan Google få indblik i, hvor hurtigt et website er i stand til at reagere på brugerinput.

C. Forklar betydningen af INP ved vurdering af brugeroplevelsen

INP har stor betydning for brugeroplevelsen på et website. Når et website reagerer hurtigt på brugerinteraktioner og viser synlige ændringer med minimal forsinkelse, skaber det en mere engagerende og flydende oplevelse for brugeren. Det reducerer frustrationen ved at vente på respons og øger brugerens tillid til websitet. Derfor bruger Google INP som en vigtig faktor i vurderingen af brugeroplevelsen og kan også påvirke placeringen i søgeresultaterne.

D. Sammenhængen mellem INP og websitets præstation

INP er tæt forbundet med websitets præstation. Et lavt INP-tal indikerer, at et website er i stand til at reagere hurtigt på brugerinteraktioner og levere en responsiv oplevelse. Det er et tegn på et velfungerende og effektivt website. Omvendt kan et højt INP-tal indikere problemer med ydeevnen, f.eks. langsomme serverreaktionstider eller tung belastning af browserens hovedtråd. Ved at forstå denne sammenhæng kan websitets ejere og udviklere identificere og løse eventuelle præstationsproblemer for at forbedre brugeroplevelsen og opnå bedre resultater.

Hvordan INP påvirker brugeroplevelsen

Langsom indlæsningstid påvirker direkte brugernes tilfredshed og oplevelse på et website. Når et website tager lang tid om at indlæse indholdet, skaber det frustration og utålmodighed hos brugerne. De kan miste interesse, forlade siden og søge efter hurtigere alternativer. En hurtig INP, hvor brugerinteraktioner følges op med omgående synlige ændringer, er afgørende for at undgå denne negative reaktion og sikre en positiv brugeroplevelse.

Forsinkelser i brugerinteraktioner kan være yderst frustrerende for brugere. Når de udfører en handling, forventer de øjeblikkelig respons fra websitet. Hvis der opstår forsinkelser i forbindelse med INP, hvor der går lang tid før det næste synlige element vises, kan det skabe tvivl om, hvorvidt handlingen blev registreret, eller om der er opstået tekniske problemer. Dette kan medføre irritation og nedsat brugertilfredshed.

En glidende og responsiv brugeroplevelse er afgørende for at fastholde brugernes interesse og engagement. Når et website reagerer prompte på brugerinteraktioner og leverer en flydende oplevelse, skaber det tillid og tilfredshed. Brugere føler sig mere engagerede og tilbøjelige til at udforske indholdet, udføre handlinger og interagere med websitet længere tid. INP spiller en afgørende rolle i at opnå denne glidende og responsiv brugeroplevelse.

Der er flere almindelige scenarier, hvor en forbedret INP kan gøre en positiv forskel i brugeroplevelsen. For eksempel, når en bruger trykker på en knap for at udføre en handling som at sende en besked, foretage et køb eller skifte side, forventer de øjeblikkelig feedback og en hurtig overgang. Hvis der opstår forsinkelser, kan det skabe tvivl om, hvorvidt handlingen er blevet udført, og brugeren kan blive usikker på, om de skal vente eller afbryde processen. Ved at optimere INP kan disse scenarier forbedres markant og skabe en mere tilfredsstillende brugeroplevelse.

Faktorer, der påvirker INP

A. Diskuter de vigtigste faktorer, der kan påvirke INP

Flere faktorer kan påvirke INP og dermed brugeroplevelsen på et website. Det er vigtigt at identificere og forstå disse faktorer for at optimere INP-resultaterne. Nogle af de primære faktorer inkluderer udførelsen af JavaScript, aktiviteten på hovedtråden og netværksforbindelsen.

B. Forklar, hvordan udførelse af JavaScript og aktivitet på hovedtråden påvirker INP

JavaScript-udførelse og aktivitet på hovedtråden kan have en afgørende indflydelse på INP. Hvis JavaScript-kode ikke er optimeret og tager lang tid at køre, kan det forsinke websitets respons på brugerinteraktioner. Hovedtrådens aktivitet, der er ansvarlig for at behandle JavaScript og opdatere websitets indhold, kan blive overbelastet, hvilket resulterer i længere responstider. Det er vigtigt at optimere og effektivisere JavaScript-kode samt minimere unødvendig belastning på hovedtråden for at forbedre INP.

C. Fremhæv rollen for netværksforbindelse i bestemmelse af INP

Netværksforbindelsen spiller også en vigtig rolle i bestemmelsen af INP. Hvis et website er afhængigt af ressourcer, der skal hentes fra eksterne servere eller tjenester, kan en langsom eller ustabil netværksforbindelse forsinke indlæsningen og dermed påvirke INP-niveauet. 

Det er vigtigt at optimere netværksindlæsningen ved at reducere filstørrelser, implementere caching-strategier og maksimere brugen af content delivery networks (CDN’er) for at minimere netværksrelaterede forsinkelser.

D. Giv tips og bedste praksis til optimering af INP

For at optimere INP og forbedre brugeroplevelsen er der flere tips og bedste praksis, der kan følges:

 • Optimer JavaScript-kode ved at reducere unødvendig eller ineffektiv eksekvering.
 • Implementer asynkrone indlæsningsmetoder for at sikre, at ressourcer indlæses parallelt og ikke blokerer for brugerinteraktioner.
 • Brug teknikker som lazy loading til at forsinke indlæsningen af ressourcer, der ikke er synlige ved sidenes indledende indlæsning.
 • Minimer hovedtrådsaktiviteten ved at identificere og løse flaskehalse eller ineffektiv kodning.
 • Optimer netværksindlæsningen ved at komprimere filer, implementere caching og udnytte CDN’ens distributionsnetværk.

Ved at følge disse tips og bedste praksis kan INP forbedres, hvilket resulterer i en mere responsiv og tilfredsstillende brugeroplevelse på websitet.

Forbedring af INP og brugeroplevelse

Der er flere strategier, der kan anvendes til at forbedre INP-resultater og dermed styrke brugeroplevelsen på et website. Nogle af disse strategier inkluderer:

1. Optimering af ressourcer: Reducér filstørrelser ved at komprimere billeder og bruge effektive filformater. Dette vil bidrage til hurtigere indlæsningstider og dermed forbedre INP.

2. Asynkrone indlæsning: Implementer asynkrone indlæsningsmetoder, der sikrer, at ikke-kritiske ressourcer indlæses parallelt med brugerinteraktioner. Dette vil minimere forsinkelser og forbedre INP.

3. Prioritering af synligt indhold: Identificér og prioritér indlæsningen af synligt indhold først. Dette betyder, at brugerne vil opleve en hurtig respons og visning af det mest relevante indhold.

Anbefalinger til optimering af JavaScript-kode og reduktion af hovedtrådsarbejde

For at forbedre INP-resultater er det vigtigt at optimere JavaScript-kode og reducere belastningen på hovedtråden. Her er nogle anbefalinger:

1. Minimer og komprimer JavaScript-koden: Fjern unødvendig kode og reducer filstørrelsen ved hjælp af komprimeringsværktøjer.

2. Udfør kodeoptimering: Identificér og forbedr ineffektive eller langsomt kørende dele af koden. Brug kodeprofileringsværktøjer til at identificere flaskehalse og optimer dem.

3. Anvend asynkrone metoder: Implementér asynkrone metoder som Web Workers og event-driven programmering for at reducere belastningen på hovedtråden.

For at forbedre INP er det også vigtigt at optimere netværksindlæsningen og reducere ventetiden. Her er nogle teknikker, der kan hjælpe:

1. Caching: Implementér caching-strategier, der gemmer statiske ressourcer lokalt på brugerens enhed for at undgå gentagen indlæsning.

2. Brug CDN: Udnyt content delivery networks (CDN’er), der placerer ressourcer på servere over hele verden for hurtigere og mere effektiv levering.

3. Billedkomprimering: Optimer billedstørrelser og komprimer billeder for at reducere indlæsningstiden.

Implementering af teknikker som forsinket indlæsning og forudindlæsning kan have betydelige fordele for både INP og brugeroplevelsen. Når ressourcer indlæses forsinket, prioriteres synligt indhold først, hvilket giver en hurtigere oplevelse for brugerne. Forudindlæsning betyder at indlæse ressourcer, der forventes at blive brugt, på forhånd, hvilket resulterer i en mere responsiv oplevelse, når brugerne interagerer med websitet.

Ved at implementere disse teknikker kan INP-resultaterne forbedres, hvilket resulterer i en hurtigere, mere responsiv og tilfredsstillende brugeroplevelse.

Googles Core Web Vitals og INP

A. Forklar forholdet mellem INP og andre Core Web Vitals

Interaction to Next Paint (INP) er en vigtig komponent af Googles Core Web Vitals, som er et sæt af målinger, der fokuserer på brugeroplevelsen på websites. Ud over INP inkluderer Core Web Vitals også Largest Contentful Paint (LCP) og Cumulative Layout Shift (CLS). LCP måler den tid, det tager at indlæse det største synlige element på skærmen, og CLS måler visuelle stabilitet ved at vurdere uønskede layoutændringer. INP supplerer disse målinger ved at fokusere på responsiviteten og interaktiviteten i brugeroplevelsen.

B. Diskuter betydningen af Core Web Vitals for Googles søgeplaceringer

Core Web Vitals har en betydelig indvirkning på Googles søgeplaceringer. Google har gjort det klart, at brugeroplevelsen er en vigtig faktor i deres algoritme til rangering af websites. Ved at inkludere Core Web Vitals i deres rangeringsfaktorer signalerer Google vigtigheden af en god brugeroplevelse. Websites, der opnår gode resultater i Core Web Vitals-målinger, har større sandsynlighed for at blive belønnet med højere placeringer i søgeresultaterne. Derfor er det afgørende for webstedsindehavere og udviklere at prioritere optimering af Core Web Vitals, herunder INP, for at opnå bedre synlighed og trafik fra Google-søgninger.

C. Fremhæv, hvordan INP bidrager til en bedre samlet brugeroplevelse

INP spiller en afgørende rolle i at levere en bedre samlet brugeroplevelse på et website. En hurtig og responsiv INP sikrer, at brugerens interaktioner opleves øjeblikkeligt og uden frustrerende forsinkelser. Når brugerne oplever en glidende og responsiv interaktion med websitet, styrkes deres tillid, engagement og tilfredshed. INP bidrager til en mere strømlinet og behagelig oplevelse, der kan føre til længere sessioner, øget konvertering og forbedret brugerloyalitet.

D. Giv indsigt i fremtiden for måling af brugeroplevelse

Måling af brugeroplevelsen vil fortsætte med at udvikle sig og spille en vigtig rolle i webudvikling. Teknologiske fremskridt og brugernes forventninger vil kræve endnu mere fokus på at levere hurtige, responsive og brugervenlige websites. Google og andre søgemaskiner vil sandsynligvis fortsætte med at inkludere brugeroplevelsesmålinger som en væsentlig faktor i deres algoritmer til rangering af websites. 

Derfor er det afgørende for webstedsindehavere og udviklere at holde sig opdateret med de seneste trends og bedste praksis inden for måling og optimering af brugeroplevelsen for at forblive konkurrencedygtige og imødekomme brugernes forventninger. Ved at prioritere INP og andre Core Web Vitals kan websites opnå en bedre brugeroplevelse og opnå positive resultater i både søgemaskineplaceringer og brugertilfredshed.

Konklusion

I dette blogindlæg har vi udforsket Interaction to Next Paint (INP) og dets betydning for brugeroplevelsen. Vi har defineret INP som den tid, der går fra en brugerinteraktion til det næste synlige element vises på skærmen. Vi har også diskuteret, hvordan Google måler INP og dens rolle som en vigtig del af Core Web Vitals. 

Vi har fremhævet, hvordan langsom indlæsningstid og forsinkelser i brugerinteraktioner kan påvirke brugertilfredshed og frustrere brugere. Derudover har vi diskuteret faktorer, der påvirker INP, herunder JavaScript-udførelse, hovedtrådsaktivitet og netværksforbindelse. Endelig har vi givet tips og anbefalinger til at forbedre INP-resultater og optimere brugeroplevelsen.

INP spiller en afgørende rolle i at levere en responsiv, flydende og tilfredsstillende brugeroplevelse. En hurtig INP sikrer, at brugerinteraktioner opleves øjeblikkeligt, og synlige ændringer vises prompte på skærmen. Dette reducerer frustration, øger brugertilfredshed og styrker tilliden til websitet. Ved at prioritere optimering af INP kan webstedsindehavere og udviklere forbedre brugeroplevelsen og opnå positive resultater i form af øget engagement, konverteringer og brugerloyalitet.

Det er afgørende for læserne at prioritere optimering af INP på deres egne websteder. Ved at følge de anbefalinger og bedste praksis, der er diskuteret i dette blogindlæg, kan de forbedre INP-resultaterne og dermed styrke brugeroplevelsen for deres besøgende. Ved at investere tid og ressourcer i at optimere INP viser de deres engagement i at levere en førsteklasses brugeroplevelse og opnå bedre resultater på deres websteder.

Vi vil meget gerne høre dine tanker og erfaringer med hensyn til Interaction to Next Paint (INP) og optimering af brugeroplevelsen. Har du implementeret INP-optimeringer på dit websted? Hvad var resultatet? Del dine historier, spørgsmål eller tanker i kommentarsektionen nedenfor. Vi er spændte på at lære af dine erfaringer og skabe en diskussion om, hvordan INP og brugeroplevelsen kan forbedres yderligere.

Lad os sammen arbejde hen imod at skabe hurtige, responsive og brugervenlige websteder, der leverer enestående brugeroplevelser!

The customer is very important, the customer will be followed by the customer. As the land of the land, the mourning nor the corporal of the land, the pillow of the lion.

Indholdsfortegnelse

Play Video

Få en gratis analyse af, hvor hurtig din shop kan blive

  riised-mobile-image.jpg

  Live webinar "Alt om Google PageSpeed"

  Deltag i webinaret og bliv klogere på, hvordan du kan bruge Google PageSpeed til at øge omsætningen i din webshop.

  ALT OM GOOGLE PAGESPEED
  Deltag i webinaret og bliv klogere på, hvordan du kan bruge Google PageSpeed til at øge omsætningen i din webshop.