Total Blocking Time (TBT): Optimer din hjemmesides ydeevne

Optimer din hjemmesides ydeevne ved at forstå Total Blocking Time (TBT). Lær, hvordan TBT påvirker brugeroplevelsen og søgemaskineplaceringer.
Total Blocking Time

En hurtig og responsiv hjemmeside er afgørende i dagens digitale landskab. Brugere forventer øjeblikkelig adgang til indhold og en problemfri oplevelse, uanset om de besøger din hjemmeside fra en computer, tablet eller mobil-enhed. Hjemmesideydelse spiller derfor en afgørende rolle i at tilfredsstille brugernes forventninger og sikre deres engagement.

Introduktion til Total Blocking Time (TBT)

En vigtig faktor, der påvirker hjemmesideydelsen, er Total Blocking Time (TBT). TBT refererer til den tid det tager for en hjemmeside at reagere på brugerens interaktion, såsom at klikke på links eller rulle ned ad siden. Jo længere TBT er, jo længere tid tager det for brugerne at opleve interaktivitet og indhold på din hjemmeside.

I dette blogindlæg vil vi dykke ned i begrebet Total Blocking Time (TBT) og dets betydning for hjemmesideydelse. Vi vil se nærmere på de faktorer, der påvirker TBT, og hvordan det kan påvirke både brugeroplevelsen og søgemaskineplaceringer. Derudover vil vi præsentere strategier og bedste praksis til at reducere TBT og optimere din hjemmesides performance.

Følg med, og opdag vigtigheden af TBT-optimering for at skabe en bedre brugeroplevelse og øge din hjemmesides succes.

Forståelse af Total Blocking Time (TBT)

A. Definition og betydning af TBT

Total Blocking Time (TBT) er et vigtigt mål for hjemmesideydelse, der angiver den samlede tid, hvor en hjemmeside er blokeret for interaktion, mens den indlæser og udfører kritisk indhold. TBT inkluderer tiden det tager at håndtere og udføre JavaScript, CSS og andre ressourcer, der er nødvendige for at vise indholdet på siden. En lav TBT betyder, at din hjemmeside reagerer hurtigt på brugerens handlinger, hvilket resulterer i en bedre brugeroplevelse.

B. Sammenhæng mellem TBT og brugeroplevelse

TBT har en direkte indvirkning på brugeroplevelsen. Når TBT er høj, oplever brugere forsinkelser og en træg reaktion, hvilket kan føre til frustration og potentielt få dem til at forlade hjemmesiden. En lav TBT sikrer en mere responsiv hjemmeside, hvor indhold vises hurtigt, og brugerne kan interagere uden forsinkelser. En forbedret brugeroplevelse kan øge engagement, forlænge besøgstiden og øge sandsynligheden for konverteringer.

C. Hvordan TBT påvirker søgemaskineplaceringer

Søgemaskiner som Google lægger stor vægt på brugeroplevelsen, herunder hurtig indlæsningstid og responsivitet. TBT er blevet en vigtig faktor i søgemaskinealgoritmer, da det indikerer, hvor godt en hjemmeside leverer indholdet til brugerne. Hjemmesider med en lav TBT har en større sandsynlighed for at opnå en højere placering i søgeresultaterne, da de tilbyder en bedre brugeroplevelse. Derfor er optimering af TBT afgørende for at forbedre både brugeroplevelsen og søgemaskineplaceringerne.

Forståelse af Total Blocking Time (TBT) er afgørende for at kunne optimere hjemmesideydelse. Ved at reducere TBT kan du skabe en hurtigere og mere responsiv hjemmeside, der tilfredsstiller brugerne og får bedre rangeringer i søgemaskinerne.

Faktorer, der påvirker TBT

A. Render-blocking ressourcer

En af de primære faktorer, der påvirker TBT, er render-blocking ressourcer. Disse ressourcer, såsom JavaScript- og CSS-filer, kan forsinke indlæsning og udførelse af kritisk indhold på en hjemmeside. Når render-blocking ressourcer blokerer den kritiske renderingsti, kan det resultere i høj TBT. Ved at identificere og håndtere disse render-blocking ressourcer kan du reducere TBT og forbedre ydeevnen.

B. Udførelse og parsing af JavaScript

JavaScript er en kraftfuld teknologi, der tilføjer interaktivitet til hjemmesider. Dog kan komplekse JavaScript-funktioner og scripts med lang udførelsestid forårsage høj TBT. Udførelse og parsing af JavaScript kan være tidskrævende og blokere andre processer på hjemmesiden. Optimering af JavaScript-kode, minimering og prioritering af kritisk JavaScript-indhold kan hjælpe med at reducere TBT.

C. CSS-rendering og layout

CSS-rendering og layout spiller også en vigtig rolle i TBT-optimering. Når CSS-regler og layoutkomponenter ikke er optimalt organiseret eller indeholder komplekse beregninger, kan det forsinke renderingen og layoutet af indholdet på en hjemmeside. Ved at optimere CSS-kode, reducere antallet af CSS-anmodninger og anvende effektive layoutteknikker kan du reducere TBT og forbedre brugeroplevelsen.

D. Påvirkning af tredjeparts scripts og plugins

Tredjeparts scripts og plugins, såsom annoncer, chatbokse eller sociale medieintegrationer, kan have en betydelig indvirkning på TBT. Disse eksterne scripts kan forsinke indlæsning og udførelse af indhold på en hjemmeside, især hvis de ikke er optimeret eller asynkront indlæses. Det er vigtigt at evaluere og optimere brugen af tredjeparts scripts og plugins for at minimere deres påvirkning på TBT.

Ved at være opmærksom på disse faktorer og implementere relevante optimeringsmetoder kan du effektivt reducere Total Blocking Time (TBT) og forbedre hastigheden på din hjemmeside. Optimering af render-blocking ressourcer, JavaScript-udførelse, CSS-rendering og håndtering af tredjeparts scripts er vigtige skridt i retning af en mere responsiv og hurtigere brugeroplevelse.

Måling af Total Blocking Time

A. Værktøjer til måling af TBT

For at kunne optimere TBT er det vigtigt at have pålidelige værktøjer til måling af denne metrik. Der findes flere værktøjer og tjenester, der kan hjælpe med at måle og analysere TBT på din hjemmeside. Nogle af de populære værktøjer inkluderer Google Lighthouse, PageSpeed Insights, WebPageTest og Chrome DevTools. Disse værktøjer giver indsigt i TBT-værdier samt andre ydelsesrelaterede metrikker, der er nyttige i TBT-optimeringsprocessen.

B. Fortolkning af TBT-score og værdier

Når du måler TBT, vil du blive præsenteret for en numerisk værdi, der repræsenterer Total Blocking Time. Det er vigtigt at kunne fortolke denne score og forstå dens betydning for din hjemmesides ydeevne. Generelt set betyder en lavere TBT-score, at din hjemmeside reagerer hurtigere på brugerinteraktioner og tilbyder en bedre brugeroplevelse. 

Tærskelværdier kan variere afhængigt af forskellige faktorer som brugerens forventninger, type af indhold og den pågældende industri. Det er vigtigt at forstå de anbefalede tærskelværdier for TBT i forhold til din specifikke situation.

C. Almindelige udfordringer ved TBT-måling

Måling af TBT kan være forbundet med visse udfordringer. For det første kan TBT-værdier variere afhængigt af brugerens enhed, internetforbindelse og belastning på serveren. Derudover kan komplekse interaktioner og dynamisk indhold på hjemmesiden påvirke TBT-målingen. Det er vigtigt at være opmærksom på disse udfordringer og tage dem i betragtning ved fortolkning af TBT-resultaterne.

Ved at anvende pålidelige værktøjer, forstå TBT-score og tærskelværdier samt være opmærksom på almindelige udfordringer ved TBT-måling, kan du få en mere præcis vurdering af din hjemmesides ydeevne og identificere områder til forbedring. Måling af TBT er afgørende for at kunne følge med i din optimeringsproces og sikre, at dine ændringer har en positiv effekt på brugeroplevelsen og ydeevnen.

Strategier til at reducere Total Blocking Time

A. Minimering og optimering af JavaScript- og CSS-filer

En effektiv strategi til at reducere TBT er at minimere og optimere JavaScript- og CSS-filer. Dette kan opnås ved at fjerne unødvendig kode, reducere filstørrelsen og anvende komprimeringsteknikker som minification. Ved at optimere disse filer kan du fremskynde indlæsning og udførelse, hvilket reducerer TBT og forbedrer ydeevnen.

B. Lazy loading-teknikker til billeder og videoer

Lazy loading-teknikker er nyttige til at reducere TBT, især når det kommer til billeder og videoer på din hjemmeside. Ved at implementere lazy loading sørger du for, at medierne kun indlæses, når de bliver synlige i brugerens synsfelt. Dette hjælper med at forhindre, at medierne blokerer den kritiske renderingsti og resulterer i en lavere TBT.

C. Asynkron indlæsning af scripts

Ved at indlæse scripts asynkront kan du forhindre dem i at blokere den kritiske renderingsti og påvirke TBT negativt. Asynkron indlæsning gør det muligt for scripts at blive indlæst parallelt med andre ressourcer, hvilket forbedrer sidens reaktionstid og reducerer TBT. Brug teknikker som async-attributten eller asynkron indlæsning via JavaScript-biblioteker for at implementere asynkron indlæsning af scripts.

D. Prioritering af kritisk renderingsti

Ved at prioritere kritisk renderingsti kan du sikre, at vigtigt indhold og ressourcer indlæses først og vises for brugerne så hurtigt som muligt. Identificer de elementer, der er nødvendige for at opbygge det første synlige indhold på siden, og sørge for, at de prioriteres i indlæsningen. Ved at fokusere på kritisk indhold kan du reducere TBT og forbedre brugeroplevelsen.

E. Reducering af serverresponstid

En anden vigtig strategi er at reducere serverresponstiden. Optimering af serveropsætning, caching-teknikker og anvendelse af CDN (Content Delivery Network) kan alle bidrage til hurtigere serverresponstider. En lav serverresponstid sikrer, at indholdet bliver leveret til brugerne hurtigt, hvilket resulterer i en lavere TBT og bedre ydeevne.

Ved at implementere disse strategier kan du effektivt reducere Total Blocking Time (TBT) og forbedre din hjemmesides performance. Ved at minimere og optimere JavaScript- og CSS-filer, anvende lazy loading-teknikker, asynkron indlæsning af scripts, prioritere kritisk renderingsti og reducere serverresponstid kan du skabe en mere responsiv og hurtigere brugeroplevelse.

Bedste praksis for TBT-optimering

A. Optimering af tredjeparts scripts og plugins

En vigtig bedste praksis for TBT-optimering er at optimere brugen af tredjeparts scripts og plugins. Gennemgå og evaluér nøje de scripts og plugins, der er integreret på din hjemmeside, og fjern eller optimer dem, der ikke er nødvendige. Vælg lette og effektive alternativer, der ikke forårsager unødig TBT. Overvåg også regelmæssigt ydeevnen af tredjeparts scripts og plugins for at sikre, at de ikke påvirker TBT-niveauet negativt.

B. Kodeopdeling og pakning til effektiv indlæsning

Ved at implementere kodeopdeling og pakningsteknikker kan du forbedre indlæsningen af din JavaScript-kode. Deling af kode i mindre moduler og kun indlæsning af det nødvendige indhold baseret på brugerinteraktioner kan reducere TBT. Brug af bundlingværktøjer og teknologier som webpack eller rollup kan hjælpe med at pakke og levere kode mere effektivt.

C. Caching- og komprimeringsteknikker

Implementering af caching- og komprimeringsteknikker er en anden vigtig bedste praksis for TBT-optimering. Caching af statiske ressourcer som billeder, CSS- og JavaScript-filer kan reducere belastningen på serveren og fremskynde indlæsningstiden. Derudover kan anvendelse af komprimeringsteknikker som GZIP reducere filstørrelsen og dermed forbedre indlæsningstiden og TBT.

D. Implementering af ressourcehint og forudindlæsning

Ressourcehint og forudindlæsningsteknikker kan være nyttige til at forbedre indlæsningstiden og reducere TBT. Ved at identificere kritiske ressourcer, kan du tilføje ressourcehints som præ-fetching eller preloading, der angiver vigtige ressourcer, der skal indlæses på forhånd. Dette kan reducere ventetiden og forbedre reaktionstiden på brugerinteraktioner.

E. Regelmæssig overvågning og ydeevneaudits

Endelig er det vigtigt at opretholde regelmæssig overvågning og udføre ydeevneaudits af din hjemmeside. Dette indebærer at bruge værktøjer til at måle TBT, overvåge ydeevne og identificere områder med høj TBT. Ved at foretage regelmæssige ydeevneaudits kan du identificere og rette eventuelle TBT-relaterede problemer, optimere din hjemmesides ydeevne og sikre en positiv brugeroplevelse.

Ved at implementere disse bedste praksis for TBT-optimering kan du forbedre din hjemmesides ydeevne, reducere TBT og sikre, at dine besøgende oplever en hurtig og responsiv brugeroplevelse.

Konklusion

Optimering af Total Blocking Time (TBT) er af afgørende betydning for at forbedre din hjemmesides ydeevne og brugeroplevelse. TBT er en måling af den tid, hvor din hjemmeside er blokeret for interaktion, og en høj TBT kan føre til langsom indlæsning og forsinkelser i brugerens oplevelse. Ved at reducere TBT kan du skabe en mere responsiv hjemmeside, der leverer indhold hurtigt og tilfredsstiller brugernes forventninger.

I dette blogindlæg har vi udforsket flere strategier og bedste praksis til at reducere Total Blocking Time (TBT). Vi har fremhævet vigtigheden af at optimere tredjeparts scripts og plugins, anvende kodeopdeling og pakning, implementere caching- og komprimeringsteknikker, bruge ressourcehint og forudindlæsning, samt udføre regelmæssig overvågning og hjemmeside audits. Disse strategier er designet til at forbedre indlæsningstiden, reducere TBT og skabe en mere responsiv hjemmeside.

Nu hvor du har fået kendskab til betydningen af TBT-optimering og de forskellige strategier og bedste praksis, er det vigtigt at handle og implementere disse metoder på din hjemmeside. Start med at evaluere din hjemmeside for TBT-relaterede problemer ved hjælp af måleværktøjer og udføre ydeevneaudits. Identificer de områder, hvor TBT kan forbedres, og begynd at implementere de anbefalede strategier og bedste praksis. Ved at prioritere TBT-optimering kan du skabe en bedre brugeroplevelse, øge din hjemmesides effektivitet og opnå bedre placeringer i søgemaskinerne.

Tag handling i dag og begynd at forbedre din hjemmesides ydeevne ved at reducere TBT. Din indsats vil ikke kun gavne brugerne, men også bidrage til at opbygge en stærkere online tilstedeværelse for din virksomhed eller organisation.

Yderligere ressourcer

A. Links til nyttige værktøjer til TBT-måling og -optimering

For at hjælpe dig med at måle og optimere Total Blocking Time (TBT) har vi samlet nogle nyttige værktøjer, der kan støtte dig i denne proces:

Google Lighthouse:: Et værktøj, der giver en omfattende analyse af ydeevne og giver TBT-målinger samt anbefalinger til forbedringer.

 1. Link: Google Lighthouse

PageSpeed Insights: Et værktøj fra Google, der analyserer en hjemmesides ydeevne, inklusive TBT-målinger, og giver optimeringsforslag.

 1. Link: PageSpeed Insights

WebPageTest: Et gratis online værktøj, der giver detaljeret analyse af ydeevne, herunder TBT-målinger, og mulighed for at sammenligne ydeevne på forskellige enheder og placeringer.

 1. Link: WebPageTest

B. Anbefalede artikler, guider og tutorials om TBT-optimering

Hvis du ønsker at dykke dybere ned i emnet Total Blocking Time (TBT) og lære mere om effektive optimeringsmetoder, anbefaler vi følgende ressourcer:

“The Cost of JavaScript in 2019” af Addy Osmani: En detaljeret artikel, der udforsker betydningen af JavaScript-ydeevne og giver praktiske tips til at reducere TBT.

 1. Link: The Cost of JavaScript in 2019

“Web Vitals” af Google Developers: En omfattende guide til Core Web Vitals, herunder Total Blocking Time (TBT), og hvordan man måler og forbedrer dem for en bedre brugeroplevelse.

 1. Link: Web Vitals

“Optimizing for Total Blocking Time (TBT)” af Patrick Hulce: En dybdegående artikel, der udforsker strategier til at optimere Total Blocking Time og forbedre ydeevnen.

 1. Link: Optimizing for Total Blocking Time (TBT)

Disse ressourcer kan give dig yderligere indsigt og vejledning i TBT-optimering og hjælpe dig med at forbedre din hjemmesides ydeevne. Brug dem som reference til at dygtiggøre dig og fortsætte med at opnå bedre resultater.

The customer is very important, the customer will be followed by the customer. As the land of the land, the mourning nor the corporal of the land, the pillow of the lion.

Indholdsfortegnelse

Play Video

Få en gratis analyse af, hvor hurtig din shop kan blive

  riised-mobile-image.jpg

  Live webinar "Alt om Google PageSpeed"

  Deltag i webinaret og bliv klogere på, hvordan du kan bruge Google PageSpeed til at øge omsætningen i din webshop.

  Få en gratis analyse af din webshops hastighed!

  Vi sender dig en live skærmoptagelse, hvor vi analyserer din shops hastighed og forklarer, hvordan du kan optimere den 🚀